Programvaror

Styrprogram
Monitor 1.50 (alla RL Konsult´s termometrar)
Monitor 1.60 (alla RL Konsult´s termometrar)
 
MiniPic 34 (ett enkelt program för MiniPic Quad, Double och Single)
Multiconfig (kalibrering av luftfuktighetssensorer)
 
PHP-support för MiniPic (alla RL Konsult´s termometrar)
MiniPic_cs
Termoservice
Temprint
MiniPic Linux
MiniPic_VB

Raspberry Pi
Domoticz_4GB.zip
Färdig image för att köra Domoticz Home Automation på Raspberry Pi. Används med fördel tillsammans med RFXCom produkterna, ex.RFXtrx433.

Program för Lascar Dataloggers
Lascar dataloggers, EasyLogUSBV551.zip
Kopia av Lascar dataloggers installations CD (tidig version av program, men innehåller USB-drivers)
Lascar datalogger EL-USB-RT_V2_0_10.zip
Lascar datalogger EL-USB-RT.zip
Kopia av Lascar EL-USB-RT dataloggers installations CD (tidig version av program, men innehåller USB-drivers)
VCP Drivers för USB Multi 5, 8, USB Single, USB Quad
 

Övrigt
Periodic FTP, File Transfer Program
Kernel Image 2.6.30 med APM support för Vortex86MX
Header för kernel 2.6.30.1
Config-fil för Kernel kompilering
Vortex86MX dev-filer för 2.6.30 kernel 
Ubuntu 8.04.4 ISO för installation. (Med Vortex86MX-APM kärna)

Drivrutiner till Windows Vista/7 för art.nr USB-RS232 (RS232-USB adapter)
RS232_USB_Vista_7_Installer.zip

Teltonika
RUT9XX_R_00.03.379_WEBUI.bin
uboot_for_tlt_rut9xx_3.0.1_webui.bin
uboot_for_tlt_rut9xx_3.0.1.bin