Vanliga frågor kring mobilnätförstärkning

Varför får jag bara köra ett operatörsband i taget?
Operatörerna godkänner bara ett operatörsband per repeater. Detta beror på att om du täcker in flera operatörers frekvensband så är det mycket stor risk att du stör ut något eller flera operatörernas nät. Du måste dessutom använda en riktantenn och om operatörerna inte sänder från exakt samma mast får du garanterat problem. Fortsätt läsa Vanliga frågor kring mobilnätförstärkning

Steg 2 – Viktiga förutsättningar för en repeater

När du har kommit så långt att du har verifierat att du har signalstyrka nog utomhus för en repeater med ansluten antenn så kan du se över övriga förutsättningar som krävs för en bra mobiltäckning inomhus.

En av de viktigaste förutsättningarna är att man placerar yttre och inre antennen så att signalen inte kan ”läcka” mellan antennerna och därmed skapa rundgång. Ju mindre signal som läcker tillbaka från inre antennen/antennerna till den yttre antennen desto högre förstärkning kan repeatern jobba med. Fortsätt läsa Steg 2 – Viktiga förutsättningar för en repeater

Steg 1 – Mäta signalstyrka

Kravet för att du över huvud taget skall kunna få en repeater att fungera är att du har möjligheten att placera en yttre antenn där det finns tillräckligt med signal för att kunna mata en repeater. Bara för att du kan få täckning på din mobilelefon utomhus så kanske detta inte räcker till för att få en signal som går att sända vidare till en mobiltelefon inomhus. Du kan välja mellan att låta en tekniker mäta in signalstyrkan, hyra ett professionellt mätinstrument eller mäta med en mobiltelefon som går att låsa i 3G-läge och kan visa signalstyrka i dBm. Fortsätt läsa Steg 1 – Mäta signalstyrka