Vilken varvtalsregulator passar min bil?

Korta tumregler vid val av varvtalsregulator för bensindrivna bilar :

0. Den regulator som nu är aktuell är H-regulatorn. Den passar alla bilar. Bensin-motorer och Diesel-motorer, även dieslar med ”common-rail”. Den kan besiktas och godkännas och ger då en A-traktor som kan köras på behagligt lågt varv. Den kräver dock lite mer installationsarbete.

För övriga ”gamla” lösningar se vidare:

1. När jag står och tittar ner i motorrummet sitter min tändspole på vänster sida och är runddå ska jag använda Standard-versionen. (gäller främst Volvo..)

2. När jag står och tittar ner i motorrummet sitter min tändspole på högersida och har en fyrkantig formdå ska jag använda E-versionen. (på Volvo fr.o.m 1991 har vissa bilar ett annat tändsystem)

3. Många äldre japanska bilar har en (1st) tändspole där man kommer åt anslutningarna. Då kan standard-versionen användas.

4. Har bilen fler än en tändspole så kan man använda D-versionen (även H-regulatorn). Då matas alla tändspolarnas 12V från den blå utgången på D-regulatorn. D och H har en kraftig halvledarswitch som orkar driva mycket ström. Den kan också driva ett relä om väldigt mycket ström behövs.

5. På Diesel-bilar är det D-versionen (eller H) som gäller. Man driver antingen magnetventilen till bränslet, eller spridare via ett relä på varje spridare. Det brukar vara svårt att hitta en bra signal att mäta varvtal i dieselmotorer, därför rekommenderar vi att använda en induktiv givare och mäta hastighet i stället.

6. Ska du bygga och sen besikta din bil, använd H-regulatorn så blir det en bil som är godkänd och ändå användbar (lågt varv i 30)

Fortsätt läsa Vilken varvtalsregulator passar min bil?

Varvtalsregulatorer, vanliga frågor (F.A.Q.)

Obs. Nya regler kommer snart vad gäller besiktning av A-traktorer

Här är texten kopierad från transportstyrelsens sida 2017-06-14:

”När de nya reglerna träder ikraft införs krav på besiktning för A-traktor och traktor b.

A-traktor och traktor b ska besiktas första gången senast 48 månader efter den månad då ursprungsfordonet, det vill säga bilen, lastbilen eller annat fordon, togs i trafik första gången.

Att du nyregistrerar en A-traktor innebär inte att du automatiskt ska besikta ditt fordon efter 48 månader. När du ska besikta ditt fordon igen beror på när det ursprungliga fordonet togs i trafik första gången.

Efter den första besiktningen ska fordonet besiktas senast 2 år efter den månad då dess föregående fullständiga besiktning utfördes.

Så påverkas du

Regeländringen påverkar dig först 2018. Du kommer att behöva ha gjort en godkänd besiktning under den senaste 24-månadersperioden, bakåt i tiden räknat, från den 20 maj 2018 för att slippa körförbud.

Det innebär i praktiken att A-traktor och traktor b, som det ser ut idag, behöver besiktas på dagen den 20 maj 2018. Om fordonet besiktas innan dess är det i form av en trafiksäkerhetskontroll och det registreras inte som en godkänd kontrollbesiktning. Det pågår dock ett arbete med att se över vilka övergångsregler som behövs för att underlätta övergången till de nya reglerna.”

 

Varför är det bra med en varvtalsregulator i en A-traktor?
Lagen säger att en A-traktor få gå högst 30km/tim +10%, dvs 33km/tim. En vanlig ombyggd bil brukar användas, och för att få ned möjlig hastighet är det vanligt att montera dubbla växellådor, dvs ytterligare en växellåda efter den ordinarie. Fortsätt läsa Varvtalsregulatorer, vanliga frågor (F.A.Q.)