Varvtalsregulatorer, vanliga frågor (F.A.Q.)

Obs. Nya regler kommer snart vad gäller besiktning av A-traktorer

Här är texten kopierad från transportstyrelsens sida 2017-06-14:

”När de nya reglerna träder ikraft införs krav på besiktning för A-traktor och traktor b.

A-traktor och traktor b ska besiktas första gången senast 48 månader efter den månad då ursprungsfordonet, det vill säga bilen, lastbilen eller annat fordon, togs i trafik första gången.

Att du nyregistrerar en A-traktor innebär inte att du automatiskt ska besikta ditt fordon efter 48 månader. När du ska besikta ditt fordon igen beror på när det ursprungliga fordonet togs i trafik första gången.

Efter den första besiktningen ska fordonet besiktas senast 2 år efter den månad då dess föregående fullständiga besiktning utfördes.

Så påverkas du

Regeländringen påverkar dig först 2018. Du kommer att behöva ha gjort en godkänd besiktning under den senaste 24-månadersperioden, bakåt i tiden räknat, från den 20 maj 2018 för att slippa körförbud.

Det innebär i praktiken att A-traktor och traktor b, som det ser ut idag, behöver besiktas på dagen den 20 maj 2018. Om fordonet besiktas innan dess är det i form av en trafiksäkerhetskontroll och det registreras inte som en godkänd kontrollbesiktning. Det pågår dock ett arbete med att se över vilka övergångsregler som behövs för att underlätta övergången till de nya reglerna.”

 

Varför är det bra med en varvtalsregulator i en A-traktor?
Lagen säger att en A-traktor få gå högst 30km/tim +10%, dvs 33km/tim. En vanlig ombyggd bil brukar användas, och för att få ned möjlig hastighet är det vanligt att montera dubbla växellådor, dvs ytterligare en växellåda efter den ordinarie. Fortsätt läsa Varvtalsregulatorer, vanliga frågor (F.A.Q.)