Antennkablar – en översikt

Antennkablar skall överföra signaleffekt mellan antenn och modem, med signaler som går i båda riktningarna. Mottagen effekt i antennen är ofta väldigt liten, den ligger ofta vid -100 eller -110dBm. Sändaren i ett vanligt modem som ger en uteffekt på kanske 10 till 20 dBm.

Effekt mätes i dessa sammanhang i dBm, där 0 dBm är definierad som 1 milliwatt och oftast används kablar med impedansen 50 ohm.
Exempelvis är 20dBm = 0,1W eller 100milliwatt. -100dBm = 1e-13 ( 0.0000000000001W). Fortsätt läsa Antennkablar – en översikt

Loh Electronics antenntest 2015

Den gula pricken indikerar platsen för våra antenntester. Enligt täckningskartan är det inte mer än grundtäckning på platsen, och ett par km till närmsta basstation.
Till vår hjälp hade vi en Dycon D2377 för att mäta upp referensvärde på signalen på platsen och antennens uppmätta förstärkning. Därtill hade vi en populär router, Huawei B593, för att mäta hastighet både ner och uppströms.Testerna är gjorda i 4G nätet för Tele2 / Telenor och gjordes i ett område några mil öster om Örebro (Glanshammar/Rinkaby).
Detta är ett ställe med ganska medelmåttig täckning på både 4G 900mhz och 4G 2600mhz, och passar för att sätta antennernas prestanda riktigt på prov.Så här såg referensvärdena ut på platsen:

Uppmätt försträkning:
4G 900mhz: -86dBi
4G 2600mhz: -88dBi
Hastighet nerströms:
12mbps (900mhz)
45mbps (2600mhz)
Hastighet uppströms:
3mbps (900mhz)
8mbps (2600mhz)
Alla tester är gjorda på samma plats, och vid samma tidpunkt. I de fall antennen inte har dubbla element för MiMo-mottagning har två antenner använts vid hastighetstester, inkopplade i Huawei B593 bägge antennuttag.

Fortsätt läsa Loh Electronics antenntest 2015